คุณฟ้าลั่น ณ วิชัย

ประธานบริหาร - บริษัท น้ำ ดิน ฟ้า จำกัด

 

การศึกษา


 

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต เอกพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎเชียงราย

 

ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน


 

-  อดีตผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อแผ่นดิน , อดีตผู้สมัคร สส. พรรคความหวังใหม่

-  อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาธิปัตย์, อดีตผู้สมัคร สส. พรรคนำไทย

-  อดีตผู้สมัคร สส. พรรคเสรีธรรม, อดีตผู้สมัคร สส. พรรคกิจสังคม

-  อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 4 สมัย

- อดีตประธานกรรมการสาขาพรรคกิจสังคมประจำภาคเหนือ

- เป็น 1 ใน 3 คนที่คิดริเริ่มการจัดทำนโยบายกองทุนหมู่บ้านของพรรคกิจสังคม คือ

1. สส.ณรงค์เลิศ  ขอนแก่น   2. สส.อำนาจ  ชนะวงศ์    ขอนแก่น

3. ฟ้าลั่น ณ วิชัย   เชียงใหม่   หัวหน้าพรรค       คุณสุวิทย์  คุณกิตติ

-  ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จ.ลำพูน บริษัท น้ำ ดิน ฟ้า จำกัด

-  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ฯพณฯ ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง)

-  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ฯพณฯ สิทธิชัย โคว้สุรัตน์)

-  อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา พ.ศ. 2547-2549(พลตรี อินทรัตน์  ยอดบางเตย ประธานคณะกรรมาธิการ)

-  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(ฯพณฯ หมอปรีชา  มุสิกุล)

 

นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน


 

ซื่อสัตย์ ลูกค้าคือผู้มีพระคุณต่อเรา

 

ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน


 

เป็นประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

อยากให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่านี้

 

กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม


 

- ประธานฝ่ายว่ายน้ำสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี

- ประธานจัดการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33

- ประธานฝ่ายวอลเล่ย์บอลสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 7 ปี

- ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก จังหวัดเชียงใหม่ (เยาวชนหญิง)

- ประธานชมรมกีฬาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี

- สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันนักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอสันทราย

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org