ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12 (รอบชิงชนะเลิศ) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิชาการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยปีนี้ ได้ดำเนินการจัดแข่งขันจำนวน 2 สาขา ได้แก่  IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot)

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org