วารสารฉบับพิเศษ

เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. ในปีนี้มูลนิธิได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา), ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว), ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์), ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม) ให้เกียรติเขียนสารในวาระครบรอบ 10 ปี

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org