วารสารฉบับพิเศษ

เนื่องในวาระครบรอบ 11 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. ในปีนี้มูลนิธิได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา), ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล), ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์), ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม) ให้เกียรติเขียนสารอวยพรให้กับมูลนิธิในวารสารฉบับพิเศษนี้

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org