โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13" ประจำปี 2563

ปี 2563 มูลนิธิ มสวท.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้จัดทำ  โครงการ“ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติครั้งที่ 13" ประจำปี 2563 จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรม IoT (Smart NodeMCU) และ AI (Chatbot) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 2563

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันในปี 2563 นี้ ทางผู้จัดการแข่งขันได้จัดทำ Knowledge Sharing ในสาขา IoT (Smart NodeMCU) และสาขา AI (Chatbot) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 คลิกที่นี่

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org