โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12" ประจำปี 2562

ปี 2562 มูลนิธิ มสวท.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้จัดทำ  โครงการ“ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติครั้งที่ 12" ประจำปี 2562 จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 2562 จำนวน 2 สาขาดังนี้

1.สาขา IOT (Smart NodeMCU)

2.สาขา AI (Chatbot) 

รายละเอียดโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

"</a

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org