บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

 

1. นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน))

  

 

2. นายโสฬส สาครวิศว (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 

1. นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดาโฮลดิ้ง จำกัด)

  

 

2. นางสาวเมธนี ชัยขจรเดช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทูบี แอสเซท จำกัด)

 

 

3. นายสุธี เกตุศิริ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจยานยนต์

 

 

1. นางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

  

 

2. นายประภู พรประภา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด)

  

 

3. นายพิพัฒน์ ณครแก้ว (กรรมการ บริษัท สยามออโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด)

  

 

4. นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ (กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

 

1. นายนพพร บุญลาโภ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

 

2. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอไอเอ จำกัด)

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

1. นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด)

  

 

2. นายธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จำกัด)

  

 

3. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเบย์ จำกัด (มหาชน))

  

 

4. นายมนตรี วรรณา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

  

 

5. นายมารุต มณีสถิตย์ (กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด)

 

 

6. นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

7. นายสมชัย พัฒนพงษ์ชัย (ประธานกรรมการ บริษัท คลิกอะลอท จำกัด)

  

 

8. นายสาธิต พันธ์ไพศาล (ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

9. นายสุรสิทธิ์ สมัยสุต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็บ อินโนเวชั่น จำกัด)

  

 

10. ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช (ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน))

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

 

1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายอัฒฑาวุฒิ หิรัญบูรณะ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

 

1. นายนพเดช กรรณสูต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด)

 

 

2. นางสาววินิตา จามิกรณ์ (กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด)

 

 

3. นายศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย (กรรมการบริษัท บริษัท จีโร่ เทคโนโลยี่ จำกัด)

 

 

4. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน))

  

 

5. นายสมพงษ์ ตังคเศรษฐกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี เอ พี กรีน เอ็นเนอร์ยี รีเทล จำกัด)

 

 

6. นายสุรงค์ บูลกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

 

 

7. ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด)

 

 

8. ดร.วาสิน สุภประกร (กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ดับบลิว.เอส.ไอ. จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

 

 

1. นายคฑาภณ กุลภพศิริ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด)

 

 

2. นายจิระพันธ์ อุลปาทร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพล จำกัด)

  

 

3. นางพรทิพย์ วิพัฒนพร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 

 

 

1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล (ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

  

 

1. นายธเนศ จิระเสวกดิลก (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดีวานา สปา จำกัด)

 

 

2. นายรัฐกิตติ์ วัชรไพศาลสิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ จำกัด)

 

 

3. ดร.ดรัณภัทร วิชชาวุธ (ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม)

 

 

4. นายแพทย์ธนพล ทองประเสริฐ (ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ด๊อกเตอร์ซีเคร็ทบาย ดร.ธนพล จำกัด)

  

 

5. นายแพทย์ปกรณ์ กระจ่างเจนกิจ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวตี้ วีว่า คลินิกเวชกรรม จำกัด)

 

 

6. นายแพทย์ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ (ผู้อำนวยการแพทย์ บริษัท เอ็นวายซี นิวยอร์ก คลินิก จำกัด)

 

 

7. นายแพทย์วรพจน์ ศิรามังคลานนท์ (ประธานกรรมการบริหารและการแพทย์ บริษัท เฮอร์ทิจูด คลินิก จำกัด)

 

 

8. นายแพทย์วรพล สุขีวัฒนา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด๊อกเตอร์ โทนี่ คลินิก จำกัด)

 

 

9. แพทย์หญิงดารินทร์ ม่วงไทย (กรรมการบริหาร เดอะซิบส์ คลินิก)

 

 

10. แพทย์หญิงภัคจิรา ศิริพันธุ์ (แพทย์ หัวหน้าศูนย์ชำนาญการเฉพาะทาง ModiFace บริษัท ราชเทวีคลิกนิก จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

 

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน))

  

 

2. นายวิทย์ เรืองรองปัญญา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร

 

 

1. นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด)

  

 

2. นายประยุทธ์ ศรีวิโรจน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด)

  

 

3. นายมนตรี บุญจรัส (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด)

  

 

4. นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ (ประธานบริหารด้านการเงินและการตลาด กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น)

  

 

5. ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ (ประธานกรรมการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน))

  

 

6. ดร.สมชาย นิติกาญจนา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  

 

1. นาย ณชนก รัตนทารส (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี เมนเนจเม้นท์ จำกัด)

 

 

2. นางสาวกุญช์ณิชา พรประภา (กรรมการ บริษัท อีสเทริน์ควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

3. นายเตชิต หร่มระฤก (ประธานกรรมการ บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด)

  

 

4. นางนงชนก สถานานนท์ (ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด)

  

 

5. นางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด)

  

 

6. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ (กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงานขายและการตลาด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน))

  

 

7. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล (ประธานกรรมการ บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด)

  

 

8. นายวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โกจิโซ ดิสทริบิวชั่น จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

  

 

1. นายกฤษณ์ แจ้งจรัส (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด)

  

 

2. นางสาวกัลยาณี กรกีรติ (กรรมการ บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส์ จำกัด)

  

 

3. นายณัฐพงษ์ สุขเจริญไกรศรี (กรรมการบริหาร บริษัท ซี.เอ.พี.พี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

4. นายตฤน จักคงธรรมกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ.เค.ไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด)

  

 

5. นายทฤษฎี ตุลยอนุกิจ (กรรมการผู้จัดการประจำภาคพื้นอินโด บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด)

  

 

6. เภสัชกร รภัสสิทธิ์ รภัสปาณเศรษฐ์ (ประธานกรรมการ บริษัท ป๊อบ เมดิค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด)

  

 

7. นางลาวัลย์ เวทประเสริฐวงศ์ (ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด)

  

 

8. นายสุรนันท์ จตุรพิตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด)

  

 

9. นายอัศวิน ทองประเสริฐ (ประธานกรรมการ บริษัท จี-เฮิร์บ จำกัด)

  

 

10. แพทย์หญิงวิวรรณ เดชสุนทรวัฒน์ (ประธานกรรมการ บริษัท พอช เมดิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

11. เภสัชกร ชาญณรงค์ เตชะอังกูร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน 

 

 

1. นายคมกริช เมฆิยานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด) 

 

 

2. นายจิตต์ภูมิ ภูมิจิตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด)

  

 

3. นายธีรชัย องค์วิเศษไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด)

  

 

4. นางพราภรณ์ ชูชัยศรี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัด)

  

 

5. นายสมชัย กิตติรัตนาภินันท์ (ประธานกรรมการ บริษัท นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด) 

 

 

6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพาณิชย์

  

 

1. นายชวลิต พงศ์อดิศักดิ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด)

  

 

2. นางสาวนาถชฎา ตรีปัญจศีล (รองประธานกรรมการ บริษัท บ้วนฮงไถ่ สตีล จำกัด)

 

 

3. นายนิเวศน์ บุญมา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คโปรดักส์ จำกัด)

   

 

4. นายฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด)

  

 

5. นางสุพิศ อนันต์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ โฮม โปรดักส์ จำกัด)

  

 

6. นายสุระ คณิตทวีกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

 

7. นายอภิชา แย้มเกษร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด)

  

 

8. ดร.โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการแพทย์

  

 

1. นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด)

 

 

2. นายสัตวแพทย์บูรพงษ์ สุธีรัตน์ (รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน)

  

 

3. นายแพทย์สุวินัย บุษราคัมวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท)

  

 

4. เภสัชกรธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด (เฮลธิแมกซ์))

  

 

5. เภสัชกรหญิง ณัฐกานต์ นิลละออ (Executive Marketing and Sale Manager บริษัท สคิปา เมด จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

 

 

1. นายภูดิท พรรักษมณี (ประธานกรรมการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด)

 

 

2. ดร.เจต ประภามนตรีพงศ์ (ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนในเครือประภามนตรี)

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่น

  

 

1. นายเกรียงศักดิ์ เชิงวิวัฒน์กิจ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หจก. เซนต้า ควิลติ้ง)

  

 

2. นายตราโรจน์ หักหาญ (ประธานกรรมการ บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

  

 

3. นายนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ จำกัด)

  

 

4. นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม (กรรมการบริหาร บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

 

 

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย (กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ (รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด)

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

  

 

1. นางพรทิพย์ อัษฎาธร (กรรมการบริหาร บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด)

  

 

2. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ (รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้วอล์ค จำกัด)

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์

  

 

1. นายรุ่งโรจน์ บุนฑารักษ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด)

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

  

 

1. นายกิติกร เพ็ญโรจน์ (ประธานกรรมการ บริษัท เฮลิโคเนีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด)

 

 

2. นายจักรพงษ์ (แอนดรู) สุธีสถาพร (ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด)

 

 

3. นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด)

 

 

4. นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org