กิจกรรมเด่นปี 2565

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565

ประมวลภาพพิธีทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระภิกษุและสามเณร จำนวนกว่า 300 รูป ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org