บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

 

 

 1. นายวรภัค ธันยาวงษ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี (ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

 

1. นายฐากร ปิยะพันธ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด)

 

 

2. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

 

 1. ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ (กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ (ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นายอภิชัย เตชะอุบล (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

 

 

4. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน))

 

 

5. นายกนก เหวียนระวี (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงกวี จำกัด)

 

 

6. นายกฤษณะ ปรีดานนท์ (ประธานกรรมการ บริษัท ปรีดาโฮลดิ้ง จำกัด)

 

 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด)

 

 

8. นายธนะสิทธิ์ เฟื่องไพศาล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์มาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด)

 

 

9. นายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะจิ๊กซอว์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจยานยนต์

 

 

1. นายณัฐพล จุฬางกูร (กรรมการบริหาร บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

 

2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

 

1. นายนที พานิชชีวะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายสุธีชัย สันติวราคม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

1. นาวาอากาศเอก รศ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ (กรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))

 

 

4. นายนพดล ปัญญาธิปัตย์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

5. นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด)

 

 

6. นายมาวิน จิรไพศาลกุล (ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ทอฝัน จำกัด)

 

 

7. นางสาวอาทิมา สุรพงษ์ชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอคโค่ 360 จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

 

1. นายจิระ รัตนะรัต (ประธานกรรมการ บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต (ประธานกรรมการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด)

 

 

3. นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

 

1. ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม (ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด)

 

 

2. นายสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

 

 

1. นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ (ประธานกรรมการ บริษัท โตว่องไว จำกัด)

 

 

2. นายนรากร ราชพลสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ แซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

 

4. นายพัณณ์แสง ชูมัง (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

5. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (กรรมการผู้จัดการ ไทย ซัน อินเตอร์แมชชีน จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเหล็ก

 

 

1. นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

 

 

1. นางสาวพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพคริม กรุ๊ป จำกัด)

 

 

2. นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา จำกัด)

 

 

3. นายพลัฏฐ์ พฤกษ์ปาริชาติ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออเธนทิค คลินิก)

 

 

4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด)

 

 

5. นางสาววิวรรณ กรรณสูต (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็กซ์ อิมเมจ จำกัด)

 

 

6. นายสมชัย สมัยสุต (ประธานกรรมการ บริษัท เว็บ อินโนเวชั่น จำกัด)

 

 

7. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด)

 

 

8. แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ (ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

 

1. นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลาสติก

 

 

1. ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ (กรรมการบริหาร บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด)

 

 

2. นายสหธร พึ่งชาญชัยกุล (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด)

 

 

3. รศ.ดร. พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม (ประธานกรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร

 

 

1. นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด)

 

 

2. นายประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ (ประธานบริษัท บริษัท ทอช คนทำนา จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

1. นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายสุวัฒน์ อุดมบัณฑิตกุล (ประธานบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด)

 

 

3. นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ (ประธานที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน))

 

 

4. ดร.ธงชัย ธาวนพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด)

 

 

5. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน))

 

 

6. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน))

 

 

7. นายปีตาชัย เดชไกรศักดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด)

 

 

8. นายพฤฒิ เกิดชูชื่น (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่ โฮม จำกัด)

 

 

9. นายวรวัฒน์ บุญหลาย (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

10. นายวัฒนา เทพเกษตรกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็คฮอร์สฟู้ดส์ฟิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

 

11. นางสาวกนิดา เสนีย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

 

1. นายจิตเจริญ วิเศษแพทยา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด)

 

 

2. นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮิร์บพลัส จำกัด)

 

 

3. นายประกาสิต เลิศมุกดา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็กซ์ เฮลท์ตี้ ซัพพลาย จำกัด)

 

 

4. นายพัชรพล สุทธิธรรม (กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

5. นายวุฒิชัย หาญพานิช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาญโปรดัคส์ จำกัด)

 

 

6. นางสาวศรินรัตน์ ปฐวีภัทรานันท์ (กรรมการบริหาร บริษัท คาร์ติโน เจลาติน จำกัด)

 

 

7. เภสัชกรหริหระสุตระ วินิตเขตคำนวณ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีม่าเฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

8. นางอภิรดี ตั้งวุฒิพงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทันเดอร์ แลบบอราทอรี่ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

 

 

1. นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ (ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายกีรติ เสริมประภาศิลป์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด)

 

 

3. นายนพพล ผาสุขดี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัมพลัส จำกัด)

 

 

4. นายพิเชษฐ เกลี้ยงมะ (ประธาน บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด)

 

 

5. นายภาคภูมิ จรรยหาญ (ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน))

 

 

6. นางยุวนิตย์ ปิสัญธนะกูล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด)

 

 

7. นายวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ (ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท แปลนทอยส์ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด)

 

 

8. นายสำรวย นิ่มแก้ว (ประธานกรรมการ บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพาณิชย์

 

 

1. ดร.กฤตภัค หัชลีฬหา (รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

 

2. นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด)

 

 

3. นายบวรวิทย์ อินทนุพัฒน์ (ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คิว-คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

 

 

4. ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

 

5. นายภูมิพัฒน์ รองรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัลเลอร์โกล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

6. นางสุพิศ อนันต์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ แอนด์ โฮม โปรดักส์ จำกัด)

 

 

7. นางสาวสุมนัส มนตรีโชค (กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีส์นีส์ จำกัด)

 

 

8. นายอรรถการ ตฤษณารังสี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์คลาส สปิริท (ประเทศไทย) จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการแพทย์

 

 

1. แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล (กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด)

 

 

2. นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ (ผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด)

 

 

3. ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ (ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แบ๊กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

4. นายศรายุธ อัสสมกร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด (ศูนย์ซูพีเรียเอ.อาร์.ที))

 

 

5. นายสุภเชษฐ์ จงธนากร (ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทโย เมดิคอล อินสทรูเม้นท์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

 

 

1. นางวรรณี รอสส์ (ผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่น

 

 

1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา (ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นางสาวสุพรทิพย์ ช่วงรังษี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปปี้ จำกัด)

 

 

3. นายอมร อินทรเจริญ (ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

 

 

1. ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน))

 

 

2. นางอัญชลิกา กิจคณากร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคริณฮอสพิทาลิตี้แมเน็จเม้นท์เซอร์วิสซ์ จำกัด)

 

 

3. นายจิรโชติ แก้วเสถียร (ประธานกรรมการ บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด)

  

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์

 

 

1. นายตรีวิจักษ์ ยิบยินธรรม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด)

 

 

2. นายนภดล ไกรฤกษ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

 

 

1. นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด)

 

 

2. ดร.จิรยุทธ ชุษณะโชติ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด)

 

 

3. นายดำรงศักดิ์ เรือนใจดี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวโกว์ จำกัด)

 

 

4. นายภัทรเดช ทรงสิริวรกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิววันแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด)

  

 

5. ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน))

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org