บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร 2010

  

 

1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ - กรรมการผู้จัดการ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ - กรรมการผู้จัดการ-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

 

3. คุณโสฬส สาครวิศว - กรรมการผู้จัดการ-ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

 

4. คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ - รองผู้จัดการ-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2010

 

 

1. คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณชวน ตั้งมติธรรม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

 

 

3. คุณกิตติพงษ์ สุมานนท์- ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

 

 

4. ดร.อนุกูล  ตันติมาสน์ - กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

 

 

5. คุณฟ้าลั่น ณ วิชัย - ประธานบริหาร-บริษัท น้ำ ดิน ฟ้า จำกัด

 

 

6. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ - กรรมการและกรรมการบริหาร-บริษัท เสนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์ 2010  

 

 

1. ดร.ปราจีน เอี่ยมสำเนา - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

2. ดร.อรรณพ พรประภา - รองประธานกรรมการบริหาร-บริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด

 

 

3. ดร.ทรงพร จั่นเทศ - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ส จำกัด

 

 

4. คุณปนัดดา เจณณวาสิน - รองกรรมการผู้จัดการ-บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2010

 

 

1. คุณศุภชัย เจียรวนนท์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

2. สมประสงค์ บุญยะชัย - ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

3. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ - กรรมการผู้จัดการ- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

 

 

4. คุณอมร มีมะโน- ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด

 

 

5. คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร - กรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 2010

 

 

1. คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - กรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณประชา จิวะพรทิพย์ - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ-บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 2010

 

 

1. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร - กรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณทิศพล นครศรี - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

 

 

3. คุณวีระพันธ์ เกียรติภักดี - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท พลังธรรมชาติ จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ 2010

 

 

1. คุณซุยพาง(พอล) กาญจนพาสน์ - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

 

2. คุณเกชา ธีระโกเมน - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

 

 

3. คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน - ประธานเจ้าที่บริหารร่วม-บริษัท อินเด็ก ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน)

 

 

4. คุณศรีศักดิ์ วิศิษฏ์พงศ์- ประธานเจ้าที่บริหาร-บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด

 

 

5. คุณณชนก แซ่อึ้ง - ผู้อำนวยการ-บริษัท ครัวเจ๊ง้อ จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 2010

 

 

1. คุณพาที สารสิน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

 

 

2. คุณอุดม สุวิทย์ศักดานนท์- รองประธาน-บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 2010

 

 

1. คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์- กรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณรัชกฤต ถาวรธนิตกุล - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เอดีฮีโร่ ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลาสติก 2010

 

 

1. คุณสนั่น อังอุบลกุล - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ-บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

2. ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 2010

 

 

1. คุณบุญนาค โมกข์มงคลกุล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีสต์ จำกัด

 

 

2. คุณวิรัตน์ ภัทรเมธากุล - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 2010

 

 

1. คุณกัญญา ใต้ธงชัย - ที่ปรึกษา-บริษัท ปาธัช จำกัด

 

 

2. คุณสุรชัย โสตถีวรกุล - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเกษตร 2010

 

 

1. คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

 

 

2. คุณวิรุฬห์ วงษ์วิบูลย์สิน - ประธานกรรมการ-บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

 

 

3. คุณเชน ใจซื่อ - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท นิวตริริช จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2010

 

 

1. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน - ประธานกรรมการบริหาร(ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)-บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

2. ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ 711 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 2010

 

 

1. พญ.นลินี ไพบูลย์- ประธานกรรมการ-บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

 

 

2. คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์- ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

3. ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์- ประธานผู้ก่อตั้ง-บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

 

 

4. คุณชุลีพร  ชมพัฒน์ - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์)

 

 

5. คุณเชิญพร เต็งอำนวย - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เกร็ทเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

 

 

6. คุณภาคี ประจักษ์ธรรม - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด

 

 

7. คุณเมธี จารุมณีโรจน์- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร-บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย จำกัด

 

 

8. ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี - ประธานกรรมการบริหาร-บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน 2010

 

 

1. คุณขันทอง อุดมมหันติสุข - รองประธานกรรมการ-บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์ 2010

 

 

1. ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

 

 

2. ดร.สมชาย หัชลีฬหา - ประธาน-บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแฟชั่น 2010

 

 

1. คุณกิตตินันท์ พานิชไกร - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ 2010

 

 

1. คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์ 2010

 

 

1. คุณฉัตรชัย ฉันทวงศ์วุฒิ - ผู้จัดการ-บริษัท เวิลด์โก้ จำกัด 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา 2010

 

 

1. ดร.มัทนา สานติวัตร - อธิการบดี-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

2. ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ - อธิการบดี-วิทยาลัยราชพฤกษ์

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ 2010

 

 

1. คุณกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณยุวดี  บุญครอง - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด

 

 

3. คุณลายคราม เลิศวิทยาประสิทธิ์ - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พัลลิชชิ่ง จำกัด

 

 

4. คุณกฤษณ์ รุยาพร - กรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท เอเซีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

5. คุณเกษม อินทร์แก้ว - นายกสมาคม-สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

 

 

6. คุณวินัย วิโรจน์จริยากร - กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org