รางวัลสุดยอดฝีมือ

โทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 5 ประจำปี 2555

 

 

 

            ผลการแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ มีดังนี้

 

รางวัลเกียรติยศ - ใบประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


 

 

สาขา ICT & Data Communication

 

- คุณรัตนาวดี แจ่มชุมศิลป์ และ คุณจุฑามาศ อนันตจารุตะกูล

- คุณพรพัฒน์ แพทอง และ คุณทักข์ ม่วงชื่น

- คุณมาโนช ศรีวราเกียรติ และ คุณธนัท ชุมนุมศิริวัฒน์

- คุณวรากร เนตรประภา และ คุณศักดิ์ชาย สิงหวิลัย

- คุณภาสกร ยงพัฒนจิตร และคุณธนกร คุสว่างศรี

- คุณนัทที จิรัฐติวงศ์วิบูล และคุณนิติ ฉัยยากูล

- คุณชวณัฐ นาคะสันต์ และ คุณพีรวิชญ์ พร้อมใจ

- คุณพงษ์พิสิฐ์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ และ คุณวรวัชร ณรงคะชวนะ

 

สาขาข่ายสายตอนนอก (Optical Fiber Cable)

 

- คุณจักรกฤช เทพมงคล และ คุณกิตติศักดิ์ นันตะเภรี

- คุณฐิติคมน์ คำภีระธรรม และ คุณพีรพล อินต๊ะปา

- คุณพิทักษ์ บุญรอด และ คุณศุภลักษณ์ ไม้เขียว

- คุณพิทักษ์พล แสนจิตร และ คุณวุฒิกร กล้าผจญ

- คุณประสาน วงศ์วุฑฒิ และ คุณปรีชาพล มั่นที่สุด

 

รางวัลเกียรติยศ - โล่เกียรติยศ จากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และเงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ทีม ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ เวทีจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา " 5 ธันวามหาราช " บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีคุณชาญชัย ชัยรุ่งเรือง (อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม) ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ


 

 

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา ICT & Data Communication

คุณพงษ์พิสิฐ์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ และ คุณวรวัชร ณรงคะชวนะ

 


ทีมผู้ชนะเลิศสาขาข่ายสายตอนนอก (Optical Fiber Cable) 

คุณจักรกฤช เทพมงคล และ คุณกิตติศักดิ์ นันตะเภรี

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org