รางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2559

 

 ทีมผู้ชนะเลิศสาขา Digital Economy / Community WiFi Network

 

 ทีมคุณนิพนธ์ ทองแผ่ และ คุณนุสราภรณ์ ปานด้วง

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา ICT / Mobility Application

 

 ทีมคุณจิรภัทร เฮ้งเจริญ  และ คุณธันยกร แดงเกษม

ทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 2 สาขา ได้รับรางวัลเงินสดสาขาละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยมี ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท. และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เป็นประธานพิธีมอบโล่และรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศและผู้สนับสนุนการจัดงาน

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org