ประมวลภาพกิจกรรมงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลทีมผู้ชนะเลิศ โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

 

ผู้ชนะเลิศสาขา IoT (Internet of Things)

 

คุณนภัส รุ่งเรืองบางชัน

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา ICT|Cyber Security

 

คุณธรรศ แสงสมเรือง , คุณศราวุธ หงสกุล , คุณเมธาสิทธิ์ รินทร

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org