ประมวลภาพกิจกรรมงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลทีมผู้ชนะเลิศ โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

 

ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

 

ทีมผู้ชนะเลิศ สาขา IoT (NodeMCU)

คุณณัฐนนท์ กาญจนวงศ์ และคุณนิสิต อัครพัฒนากูล

 

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขา IoT (NodeMCU)

 คุณวิศรุต กิตติเจริญพรงาม และคุณแก้วเกษร์ แซ่ลี้

 

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขา IoT (NodeMCU)

 

คุณปรุฬห์ เจี่ยสกุล และคุณพชร ใจบุญ

 

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขา AI (Chatbot)

 

คุณชมธน ฉันจรัสวิชัย

 

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขา AI (Chatbot)

 

คุณณัฐพล ภูมุตตะ และคุณอภิวิชญ์ มีสง่า

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org