รางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

ประมวลภาพกิจกรรมงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัล โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

ทีมผู้ชนะเลิศ สาขา IoT (NodeMCU)

 

คุณณัทกร เกษมสำราญ และ คุณณัฏฐ์ภัค ลาวัลย์วงศ์

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา IoT (NodeMCU)

  

 คุณธนพัทธ์ เข็มทอง และ คุณกันตินันท์ มงคลภิญโญภาส

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา IoT (NodeMCU)

  

คุณทักษอร อิ่มแสงสุข และ คุณกตัญญู ธาราวัชรศาสตร์

 

ทีมผู้ชนะเลิศ สาขา AI (Chatbot)

   

คุณชมธน ฉันจรัสวิชัย

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา AI (Chatbot)

  

คุณวิศรุต กิตติเจริญพรงาม และ คุณแก้วเกษร์ แซ่ลี้

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา AI (Chatbot)

  

คุณสิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์ และ คุณนิสิทธิ์ สมิทธ์สมบูรณ์

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org