รางวัลสุดยอดฝีมือ

โทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 7 ประจำปี 2557

 

 

 

 

            ผลการแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 7 ประจำปีพุทธศักราช 2557 จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ มีดังนี้

 

ทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 3 สาขา ได้รับรางวัลเงินสดสาขาละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เป็นประธานพิธีมอบโล่และรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศและผู้สนับสนุนการจัดงาน

 

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา FTTx: White Net@Home

คุณธนเดช ธรรมณวโสฬส

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา Data Communication

คุณณัฐพล เปรมจิตต์เสถียร และ คุณสุรศิษฏ์ โตรักษา

 

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา ICT for Lifestyle

 

คุณชาครีย์ แก้วชัย และ คุณเดชาธร น้ำใจ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org