การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จำนวน 402 รูปพร้อมทั้งถวายปัจจัยก่อตั้ง"กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดตากฟ้า" เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552

 

 

ขอบอกบุญกับสาธุชนและผู้มีจิตกุศลเพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป โดยร่วมกันบริจาคทรัพย์สนับสนุนการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมและถวายภัตตาหารเพล แด่ พระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จำนวน 402 รูป ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวัดตากฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตากฟ้า

                               ชื่อบัญชี  กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดตากฟ้า

                               เลขที่บัญชี       626 - 0 - 13267 - 0

หรือ ท่านสามารถบริจาคทรัพย์ด้วยตนเองที่วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทุกวัน

หรือ ท่านสามารถบริจาคผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บที่อยู่เมนูขวามือ  

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org