พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ใน "โครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 2 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงานวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org