ประมวลภาพกิจกรรมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร ณ วัดตากฟ้า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และคณะได้ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวนกว่า 50 รูป ณ วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554  (ปกติวัดตากฟ้าจะมีพระภิกษุสามเณรจำวัดประมาณ 400 รูป แต่เนื่องจากในเดือนเมษายนอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน สามเณรจำนวนมากได้เดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัด)

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org