ประมวลภาพกิจกรรม "ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณร ณ วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org