ประมวณภาพกิจกรรม ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท. และคณะได้ร่วมเดินทางไปทำบุญเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลพระพร้อมทั้งถวายยารักษาโรคและปัจจัย แด่ภิกษุสามเณร ณ วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 จำนวนกว่า 300 รูป ( ปัจจุบันทางวัดมีพระภิกษุจำนวน 37 รูป และสามเณร จำนวน 317 รูป )

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org