ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013" และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเทคโนโลยีแห่งชาติ และครบรอบ 5 ปีของการสถาปนามูลนิธิ (18 ตุลาคม 2556)

ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013" และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเทคโนโลยีแห่งชาติ และครบรอบ 5 ปีของการสถาปนามูลนิธิ (18 ตุลาคม 2556)

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org