ประมวลภาพกิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014" และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเทคโนโลยีแห่งชาติ และครอบรอบ 6 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2557

ประมวลภาพงานพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 และพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014 และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเนื่องในวันเทคโนโลยีแห่งชาติและวันครอบรอบ 6 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยมูลนิธิ มสวท. ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณัฐ (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีฯ

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org