ประมวลภาพกิจกรรม พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย (19 ตุลาคม 2558) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท. และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดแห่งเทคโนโลยีของไทย” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยมี ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นประธานในพิธี ณ ลานพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org