ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญและเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระภิกษุสามเณร ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท. และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีทำบุญและเลี้ยงเพลพระภิกษุสามเณร กว่า 300 รูป ณ วัดตากฟ้า ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558

  

  

  

  

  

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org