ประมวลภาพกิจกรรมงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลทีมผู้ชนะเลิศ โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา Digital Economy / Community WiFi Network

 

 ทีมคุณนิพนธ์ ทองแผ่ และ คุณนุสราภรณ์ ปานด้วง

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา ICT / Mobility Application

 

 ทีมคุณจิรภัทร เฮ้งเจริญ  และ คุณธันยกร แดงเกษม

 

  ภาพบรรยากาศภายในงานพิธี

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org