วารสาร มสวท. ปีที่ ๖ เล่มที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

 

สารบัญ

พิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013"                      27

มูลนิธิ มสวท. ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และถวายราชสดุดี

เพื่อเทิดพระเกียรติ"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย                     71

โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ

ครั้งที่ 5"                                                                       73

บทความวิชาการ                                                              76

ข่าวย่อย                                                                        81

ท่องเที่ยว                                                                      88

website ที่น่า click                                                          96

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org