วารสาร มสวท. ปีที่ ๑๐ เล่มที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐

 

สารบัญ

 

 

 

มูลนิธิ มสวท. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มฯ                                        15

 

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017                                                    17

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2017                                     22

 

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017                                                  40

 

โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมฯ”                              44

 

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                                            47

 

Website น่า Click                                                               60

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org