วารสาร มสวท. ปีที่ ๕ เล่มที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

 

 

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) 

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

(นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ)

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org