วารสาร มสวท. ปีที่ ๑๑ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑

     
สารบัญ

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018                                                  8

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018                                                27

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2018                                   31

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  210

ข่าววิทยาศาสตร์                                                                213

เว็บไซต์น่าคลิก                                                                 228

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org