วารสาร มสวท. ปีที่ ๕ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕

 

 

สารบัญ

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012                                   13

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012                                 33

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2012                     36

มหกรรมวิทย์ 55                                                238

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                       243

ข่าวย่อย                                                          244

Website ที่น่า Click                                           265

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org