วารสาร มสวท. ปีที่ ๑๑ เล่มที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

สารบัญ

 

                                                                                หน้า

 

มูลนิธิ มสวท.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มฯ                                     10

 

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018                                               15

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2018                                17

 

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018                                             38

 

โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมฯ”                         42

 

โครงการทำบุญวัดตากฟ้า                                                46

 

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                                      50

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org