วารสาร มสวท. ปีที่ ๔ เล่มที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)   

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

(ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี)

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์) 

    ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที

(นายอนุดิษฐ์  นาครทรรพ)

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ดร. พรชัย รุจิประภา)

 

บทบรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ ถือเป็นฉบับพิเศษที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร), ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี) ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ), ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์) และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร. พรชัย รุจิประภา) ให้เกียรติเขียนสารในวาระครบรอบ 3 ปี ของการสถาปนามูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง

ในวารสารยังมีภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011 และทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยมี ฯพณฯ พิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และสรุปผลการแข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4" โครงการดีๆอีกหนึ่งผลงานของมูลนิธิ นอกจากนี้แล้ว ยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมถึงชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้ชวนติดตามได้ในช่วงท้ายเล่ม ซึ่งต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่านทุกท่านด้วยดีเสมอมา

เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี 2554 ซึ่งกำลังจะก้าวสู่อีก 1 ปี ไปเป็น พ.ศ. 2555 ผู้เขียนก็ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านนับถือ ได้โปรดคุ้มครองให้คนไทยทุกคนรวมถึงท่านผู้อ่านทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดทำสิ่งใดที่ดี ขอให้สำเร็จสมปรารถนา และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี สวัสดีปีใหม่ 2555

 

สารบัญ

พิธีประการเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011"                               25

มูลนิธิ มสวท. ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม

และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"      44

โครงการ ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคม

และไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4                                                  45

บทความวิชาการ                                                                      48

ข่าวย่อย                                                                                 56

ท่องเที่ยว                                                                               96

ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน                                                               103

Website ที่น่า Click                                                                  133

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org