วารสาร มสวท. ปีที่ ๔ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔

 

 

บทบรรณาธิการ

           สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ช่วงนี้หากติดตามข้อมูลข่าวสาร จะพบว่าปัญหาน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบรุนแรงกับคนไทยในระยะนี้ เพราะก่อให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนและพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในหลายๆจังหวัดอย่างมากมาย ก็ขอเอาใจช่วยทุกท่านที่ต้องประสบปัญหาภัยธรรมชาติในครั้งนี้ ให้สามารถฝ่าฟันวิกฤติได้อย่างราบรื่นตลอดรอดฝั่งนะครับ

           ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ศกนี้ จะครบรอบ 3 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. ซึ่งในวันดังกล่าว มูลนิธิจะจัดกิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 (Quality Persons of The Year 2011) ขึ้น ซึ่งในวารสาร มสวท. ฉบับนี้ ก็ขอนำเสนอรายชื่อ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011, บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011 และเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011 มาให้ผู้อ่านได้รู้จักกัน ทั้งนี้ อาจมีหลายท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคมอยู่แล้ว แต่อย่างน้อยเราจะได้ทราบเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของบุคคลเหล่านี้ ว่าได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสาธารณประโยชน์อะไรบ้าง

           นอกจากนี้ ในวารสารยังพาท่านผู้อ่านไปติดตามบรรยากาศการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 กันอย่างใกล้ชิด รวมถึงประวัติพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งเรื่องการเตรียมรับมือ 30 โรคใหม่ที่ควรระวัง ซึ่งมีทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และโรคมะเร็งจีสต์ โรคใหม่แต่เป็นภัยใกล้ตัว ฯลฯ

          สุดท้ายก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและสาระดีๆที่ให้เราได้นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

 

สารบัญ

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2011                                                     17

-บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011                                                           18

-ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011                                                     36

-บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011                                               40

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                               205

ดาวเคราะห์น้อยเวสต้า                                                                 215

เตรียมรับมือ 30 โรคใหม่                                                              217

10 อันดับการทำร้ายกระดูกสันหลัง                                                  221

ข่าวย่อย                                                                                 222

ท่องเที่ยว                                                                               269

Website ที่น่า Click                                                                  278

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org