วารสาร มสวท. ปีที่ ๑๓ เล่มที่ ๓ กรกฏาคม – กันยายน ๒๕๖๓

 

 

สารบัญ

                                                                                                                                   

                                                                                                                                           หน้า
 
พิธีวางพานพุ่มุถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4                                              7

(พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย) 

โครงการ ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13                                9

โครงการทำบุญวัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) จ.นครสวรรค์                                                         10

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020                                                                                                           15

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020                                                                                                        30

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020                                                                                            34  

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org