วารสาร มสวท. ปีที่ ๓ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๓

 

 

สารบัญ

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010                                                         15

บทความวิชาการ

- จะจัดฝึกอบรมอย่างไร ไม่ให้สูญเงินเปล่า และให้ผลที่ดีขึ้น                  156

- โรคกระดูกพรุน                                                                     159

ท่องเที่ยว

- เทศกาลออกพรรษาปีนี้เที่ยวไหนดี                                             164

ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553            177

ข่าวย่อย                                                                              182

Website ที่น่า Click                                                                203

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org