วารสาร มสวท. ปีที่ ๓ เล่มที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓

 

 

สารบัญ

ประมวลความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งาน ถนนเทคโนโลยี 2553                                                9

เด็กไทยคว้ารางวัลงาน Intel ISEF                                       11

หุ่นยนต์ไทย Who R U                                                     13

ข่าวย่อย                                                                      17

มะเร็งวายร้ายที่ไม่เคยหยุด                                                 50

หยุดวันเดียวเที่ยวไหนดี                                                    60

Website ที่น่า Click                                                        66

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org