วารสาร มสวท. ปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๓

 

 

สารบัญ

ทำนายวันสิ้นโลก ค.ศ. 2012 จากชาวมายา                                  17

ผ่าชะตาโลกปี 2012                                                              26

10 คำทำนาย "วันสิ้นโลก"                                                       28

ยังไม่ทดสอบ "อัลฟา 6"                                                          31

ช่างกล้า! เปิดตัว "เฮดวัน"                                                        33

บทเรียน "จีที 200" แบบทดสอบ "สังคมวิทยาศาสตร์"                      36

"กาแฟ" ให้อะไรคุณบ้าง                                                           39

กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง                                                   42

ทำงานบ้านคือการออกกำลังกาย                                                 47

ปรากฏการณ์แสงเหนือ - แสงใต้                                                  49

เผยผลตรวจดีเอ็นเอ "ตุตันคาเมน"                                                52

ไขความลับอัญมณี "ตุตันคาเมน"                                                 54

ปิดคดีฆาตกรรม 3,000 ปี "ตุตันคาเมน"                                        55

พัฒนา "ยุงลายไร้ปีก" ตัดตอนไข้เลือดออก                                     57

โรคไส้เลื่อน                                                                         59

หยุดวันเดียวเที่ยวไหนดี                                                           62

ข่าวย่อย                                                                             66

Website ที่น่า Click                                                               99

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org