วารสาร มสวท. ปีที่ ๒ เล่มที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๒

 

 

 

 

สารบัญ

กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดตากฟ้า                                              25

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)                            27

การแข่งขัน "ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคม

และไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2"                                               32

การสร้างกลยุทธ์จูงใจให้คนทำงาน                                                35

ทอล์คโชว์การกุศล "หยุดเป็นเหยื่อ เมาแล้วขับ"                                38

ตัวแทนนักเรียนไทยคว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิค                     40

ข่าวย่อย                                                                                                 

เขาค้อ : สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย                                                78

Website ที่น่า Click                                                                84

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org