วารสาร มสวท. ปีที่ ๒ เล่มที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๒

 

 

สารบัญ

-มูลนิธิสภาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.)

จัดคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์  17

-โครงการสนับสนุนการพัฒนาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           19

-ข่าวย่อย                                                                                  20

-ประมวลความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  59

       - การผ่าตัดผิวข้อสะโพกแบบใหม่โครงการเผยแพร่ความรู้สู่คนไทย             59

-Website ที่น่า Click                                                                      75

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org