ประมวลภาพงานพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 และพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเนื่องในวันเทคโนโลยีแห่งชาติและวันครอบรอบ 10 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมูลนิธิ มสวท.ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธี

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org