ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และปัจจัยแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ (พระอารามหลวง) จำนวน 300 กว่ารูป เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท. และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีทำบุญและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และปัจจัยแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดตากฟ้า ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ (พระอารามหลวง) จำนวน 300 กว่ารูป เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  

การทำบุญในครั้งนี้ คณะของมูลนิธิ มสวท.ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.9 กศ.ม.) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง (ปัจจุบัน) และยังเป็นรองเจ้าคณะภาค 4 คณะจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธี (ฝ่ายสงฆ์) อีกด้วย

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org