ประมวลภาพกิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019" และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเทคโนโลยีแห่งชาติ และครอบรอบ 11 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

มูลนิธิ มสวท. ได้จัดกิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยและครบรอบ 11 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ โดยในงานพิธีประกอบด้วยกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ โดยปีนี้ มูลนิธิ มสวท. ได้รับพระกรุณาเป็นอย่างสูงจาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ เสด็จมาเป็นประธานในพิธี

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org