ประมวลภาพกิจกรรมงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลทีมผู้ชนะเลิศ โครงการแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศ และทีมผู้สนับสนุน

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org