โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้นำเอาขยะพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติกใสที่ใช้แล้ว แก้วน้ำดื่มพลาสติก หลอดดูดกาแฟ กล่องนม ข้อน-ส้อม จาน โฟมใส่อาหาร ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ เป็นต้น ที่ทางทีมจิตอาสาได้เก็บรวบรวมและคัดแยกไว้แล้ว เพื่อนำไปบริจาคให้กับทางวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจีวรนาโน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และยังได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัด ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุและสามเณรบวชเรียน ประมาณ 60 รูป

วัดจากแดง สร้างประมาณ พ.ศ.2325 ชื่อ จากแดง สันนิษฐานว่า มาจากคำว่า จากแตน หมายถึง หมู่บ้านของประชาชนที่อพยพมาจากที่อยู่เดิมในอยุธยา ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น จากแดง มีปูชนียวัตถุโบราณที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูป หลวงพ่อหิน และ ธัมเมกขสถูป พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่มีความงดงดงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน วัดจากแดง นอกจากจะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม สำนักเรียนพระอภิธรรม (ภาษาบาลี เพื่อการศึกษาพระไตรปิฏก ที่วัดและทางออนไลน์) ให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป และยังมีศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าไปศึกษาอีกด้วย

 

 

 

 

 

โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการหนึ่งที่ ดร.ประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิ มสวท. และทีมงานจิตอาสา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจำนวนมหาศาล อันสืบเนื่องมาจากนโยบายทำงานจากที่บ้าน (work from home) ของภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ประเทศไทยประสบตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะสร้างปริมาณขยะพลาสติกและขยะโฟมที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมหาศาล ดร.ประสิทธิ์ และทีมงานจิตอาสา จึงได้ร่วมกันดำเนินการเก็บ รวบรวม และคัดแยกขยะพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปบริจาคที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

ขยะพลาสติกที่นำไปบริจาคครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกใสที่ใช้บรรจุน้ำดื่ม หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า ขวด PET (Polyethylene Terephthalate : โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต) ซึ่งเป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำไป Recycle เพื่อทอเป็น ผ้าไตรจีวร หรือ ผ้าบังสุกุล โดยใช้นวัตกรรมผสม ซิงค์ นาโน (Zinc Nano) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม ระบายอากาศได้ดี เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในเมืองไทย

กระบวนการทำขยะพลาสติกให้กลายเป็น “จีวรรีไซเคิล” 1 ผืน จะต้องใช้ขยะประเภทขวดพลาสติก PET จำนวน 15 ขวด และถ้าเป็นผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด จะต้องใช้ขวด PET จำนวน 60 ขวด โดยใช้เทคโนโลยี Upcycling ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแปรรูปขยะให้เป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม ระบายอากาศได้ดี เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในเมืองไทย

นอกเหนือจากขยะขวด PET แล้ว ทีมงานจิตอาสายังได้รวบรวมขยะพลาสติกอื่นๆ ได้แก่ ถ้วยและขวดพลาสติกสีขุ่น ฝาขวดน้ำดื่ม ป้ายฉลากติดขวด ถุงพลาสติกใสที่ผ่านการใช้งานแล้ว ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านีสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ทำให้ขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่เป็นขยะไร้ค่า สามารถนำกลับมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจกรรมเผาศพในวัด หรือ นำไปใส่ในเครื่องจักรกลที่ใช้งานในด้านการเกษตร เป็นต้น

พลาสติก สามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้หลากหลายประเภท หลากหลายประโยชน์มากมาย แต่ขยะพลาสติกนั้นใช้เวลายาวนานกว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย ดังนั้น หากทุกคนช่วยกันคัดแยก และเก็บรวบรวมขยะพลาสติก แล้วส่งต่อไปยังสถานที่ที่มีความสามารถในการแปรรูปหรือนำขยะพลาสติกเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก ย่อมเป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้อย่างคุ้มค่า (เพราะทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่จำกัด) เป็นการช่วยลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการทำลายระบบนิเวศ และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org