รายนามกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ มสวท.

กองทุนก่อตั้งมูลนิธิ

1 กองทุนโครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์

2 กองทุนโครงการวิชาการ

กองทุนเพื่อการกุศลสาธารณะ

3 กองทุนเพื่อการศึกษา

4 กองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 กองทุนเพื่อสาธารณกุศล

6 กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ

7 กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดตากฟ้า

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org