กองทุนที่มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดตั้งขึ้นมาสำหรับเป็นกองทุนเพื่อการกุศลสาธารณะ ประกอบด้วย  5 กองทุน ได้แก่ 

  1. กองทุนเพื่อการศึกษา

  2. กองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  3. กองทุนเพื่อสาธารณกุศล

  4. กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ

  5. กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดตากฟ้า

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org