กิจกรรมเด่นปี 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญและเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระภิกษุและสามเณร ณ วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย และครบรอบ 15 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 20 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติก โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 21 ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566

สารอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิ มสวท.

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org