ประมวลภาพกิจกรรมงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลทีมผู้ชนะเลิศ โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา Digital Economy / Community WiFi Network

ทีมคุณวัชระ จุลเอียด และ คุณเกริก อินทรัตน์

 

ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบโล่และเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org