ประมวลภาพกิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย และครบรอบ 12 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี และพิธีมอบทุนการศึกษา เยาวชนคุณภาพแห่งปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย และปีนี้ยังเป็นวันครบรอบ 12 ปีของการสถาปนามูลนิธิ แต่เนื่องจากช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เรื่อยมาจนถึงกลางปี ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)) คณะกรรมการจัดงานจึงขอเลื่อนวันจัดงานพิธีเป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยในงานพิธีประกอบด้วยกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ โดยปีนี้ มูลนิธิ มสวท. ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org