ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท.และคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ยารักษาโรค และปัจจัยแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดตากฟ้า ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ (พระอารามหลวง) จำนวน 300 กว่ารูป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org